ZOEKEN

De Bleeker: Batopin geldautomaten moeten volwaardig lokaal bankpunt worden

Batopin, een samenwerking van vier grootbanken, opende vandaag de eerste zes bankneutrale geldautomaten. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker is blij dat er een duidelijk toekomstplan is om de toegang tot cash op langere termijn te garanderen. De Bleeker vraagt wel dat er gezorgd wordt dat de bankautomaten ook kunnen gebruikt worden voor klassieke overschrijvingen én dat ze gemakkelijk toegankelijk blijven voor klanten van andere banken.

De Belg betaalt steeds meer elektronisch en ook meer digitaal. Contactloos betalen is goed ingeburgerd. Ook via de smartphone wordt er veel betaald en overgeschreven. Het gebruik van cash geld is daardoor fors aan het dalen de laatste jaren. De opkomst van het digitaal bankieren leidt er ook toe dat er steeds minder bankkantoren en bankautomaten zijn. Die bankautomaten zijn bovendien niet gelijkmatig verspreid.

Om dit probleem aan te pakken hebben Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC zich verenigd in Batopin om een netwerk van neutrale geldautomaten uit te rollen. De eerste zes CASH-punten werden vandaag geopend. In de toekomst zullen er op een aantal kwetsbare plaatsen met een lage bevolkingsdichtheid extra van die CASH-punten komen.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker is blij dat er met het initiatief van Batopin nu een toekomstplan op tafel ligt dat de toegang tot cash op langere termijn moet garanderen. Wanneer er in de toekomst nog kantoren van de grootbanken zouden verdwijnen, hoeft dat dus niet te betekenen dat daarmee de toegang tot cash geld meteen ophoudt. Ondanks dat er minder automaten zullen zijn, zouden door de betere spreiding meer consumenten zeker zijn van een cash-automaat in hun omgeving.

De Bleeker pleit wel voor blijvende aandacht voor kwetsbare consumenten die de stap naar digitaal bankieren niet of nog niet hebben gezet. Ze dringt er bij Batopin op aan om de automaten voldoende functionaliteiten te geven. Wanneer de automaten ook gebruikt kunnen worden voor, bijvoorbeeld, klassieke overschrijvingen of andere transacties, kunnen ze uitgroeien tot volwaardige bankpunten.

Ook benadrukt De Bleeker dat het cruciaal is dat ook klanten van andere banken gebruik kunnen maken van de cash-automaten van Batopin. Als er een grote openheid tussen die verschillende platformen bestaat, kunnen consumenten zich gemakkelijk tot de dichtstbijzijnde wenden. De Bleeker vraagt daarom dat banken zich zo open en soepel mogelijk opstellen en ofwel geen extra kosten aan klanten van andere banken aanrekenen ofwel dit heel duidelijk voorafgaand te vermelden.

De toegankelijkheid naar andere klanten van andere banken is volgens De Bleeker ook belangrijk om de algemene dekkingsgraad op peil te houden. Naast het initiatief van Batopin is er namelijk de samenwerking van kleinere banken en de bankautomaten van Bpost. Daarom vraagt De Bleeker dat ook die andere banken een plan uittekenen over hoe ze in de toekomst hun bankautomaten zullen inplannen.

Staatssecretaris De Bleeker: “Betalen en bankieren gebeurt steeds digitaler. Dat vertaalt zich in minder kantoren en automaten. We moeten er blijven over waken dat minder digitale consumenten ook nog aan hun centen kunnen. Het is daarom een goede zaak dat er nu met de uitrol van de CASH-automaten van Batopin een duidelijk plan is voor hoe de consument in de toekomst nog aan cash geld zal kunnen geraken. Idealiter worden dit in de toekomst echte lokale bankpunten waar je ook klassieke bankzaken kan regelen.”