ZOEKEN

Commissie keurt rekeningen van 2019 goed

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker is aan een inhaalbeweging bezig om de rekeningen van de vorige regering (in lopende zaken) te laten goedkeuren door de Kamer. Nadat de rekeningen van 2018 enkele weken geleden werden goedgekeurd, liggen nu de rekeningen van 2019 ter stemming. Meteen ook de laatste in zijn soort want vanaf nu zullen de rekeningen gecertificeerd worden door het Rekenhof. Overheidsdiensten die hun rekeningen te laat voorleggen, zullen bovendien beboet kunnen worden.

 

Door de val van de regering eind 2018 had ons land in 2019 en 2020 geen begroting. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker legde eind 2020 een begroting voor 2021 neer in de Kamer, die vervolgens ook gestemd werd, waardoor ons land eindelijk weer een begroting heeft. Tijdens de regering in lopende zaken konden zowel begrotingen als rekeningen niet meer gestemd worden. Staatssecretaris De Bleeker doet nu een inhaalbeweging om de rekeningen van de regeerperiode in lopende zaken te laten goedkeuren. Zo werden recent de rekeningen van 2018 goedgekeurd en liggen nu de rekeningen van 2019 ter stemming in de Commissie Financiën en Begroting.

 

Waar een begroting een inschatting is van de geraamde inkomsten en geplande uitgaven voor het komende jaar, is een rekening het overzicht van de effectieve inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar. Net zoals bij een bedrijf dienen die rekeningen om later een jaarrekening te kunnen voorleggen. Het is dus van groot belang dat de rekeningen correct en tijdig worden opgesteld. Het Rekenhof controleert de rekeningen minutieus na om te zien of ze de effectieve uitgaven van de overheid juist weergeven.

 

Staatssecretaris De Bleeker wil het kader voor het opstellen van de rekeningen strakker toepassen in de toekomst. Zo heeft ze nu al alle overheidsdiensten aangespoord om hun rekeningen tegen 20 maart 2021 in te dienen. Het moet gaan om de definitieve en complete cijfers en dat op een coherente manier.

 

Ook het Rekenhof zal de teugels strakker aantrekken. De evaluatiemethode van de rekeningen zal conform moeten zijn voor alle diensten met de regels die daarvoor zijn vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Alleen dan zal het Rekenhof de rekeningen certificeren. Dat zal voor het eerst gebeuren met de rekeningen van 2020, net zoals een bedrijfsrevisor vandaag al doet bij vele ondernemingen

 

Bovendien zal het belangrijk zijn dat overheidsdiensten hun rekeningen op tijd overmaken. Wie deadlines niet respecteert, zal daarvoor vanaf nu ook boetes kunnen krijgen. De geldboete bedraagt 2.500 euro voor elke begonnen trimester vertraging. De Bleeker zegt wel dat ze de nadruk zal leggen op ondersteuning en overleg alvorens naar deze stok achter de deur te grijpen.

 

Staatssecretaris De Bleeker: “We vragen van bedrijven om elk jaar correct en tijdig hun jaarrekeningen neer te leggen. De overheid moet dat ook doen en op een eerlijke wijze kunnen vertellen hoeveel geld ze exact heeft uitgegeven. We gaan daarom strenger toe zien dat overheidsdiensten dat juist en op tijd doen.”