ZOEKEN

Binnenkort boetes voor ongewenste geadresseerde reclame in brievenbus

Het Communicatie Centrum, voorheen de Raad voor Reclame, zal het beheer van de Robinsonlijst van de Belgian Association of Marketing, overnemen. De Robinsonlijst is vandaag een vrijwillig initiatief waar mensen kunnen op aangeven dat ze geen geadresseerde reclame willen ontvangen in hun brievenbus. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker bereidt nu een wettelijk kader voor dat de consultatie van de lijst verplicht maakt en boetes mogelijk maakt voor bedrijven die er zich niet aan houden.

Sinds 2015 bestaat de “Bel-me-niet-meer-lijst" die beheerd wordt door de federale overheidsdienst voor Economie (beter : vzw Do Not Call Me) . Bedrijven die consumenten willen bellen en informeren over aanbiedingen zijn verplicht om die lijst te raadplegen. Wie op de lijst staat mag niet gecontacteerd worden. Voor geadresseerde post is er dan weer de Robinsonlijst. In tegenstelling tot de “Bel-me-niet-meer-lijst" zijn bedrijven niet verplicht om deze te consulteren vooraleer ze reclame versturen.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker had al eerder aangegeven dat ze naar analogie met de “Bel-me-niet-meer-lijst" de consultatie Robinsonlijst verplicht wou maken. Om dat te doen lagen er een aantal opties op tafel. Het was vooral de vraag of de overheid zelf de lijst zou gaan beheren of aan een private partner een opdracht van algemeen belang zou gegeven worden via een Koninklijk Besluit.

In samenspraak met de sector is nu besloten om voor de tweede optie te kiezen. Het Communicatie Centrum, de associatie die de zelfregulering inzake communicatie in België organiseert, zal het beheer van de lijst overnemen. Ook de bel me niet lijst zal worden ondergebracht bij het Communicatie Centrum. Op die manier worden beide initiatieven gecentraliseerd bij één instantie. Door de efficiëntiewinsten die hiermee gerealiseerd kunnen worden, zal de kostprijs voor bedrijven om beide lijsten te consulteren goedkoper worden. Het is dus de sector en niet de belastingbetaler die de kosten voor het systeem zal dragen.

Nu de modus operandi gekozen is, kan er werk gemaakt worden van het wettelijk kader dat nodig is om de consultatie van de Robinsonlijst te verplichten. In dat wettelijk kader wordt dan net zoals bij de “Bel-me-niet-meer-lijst" de mogelijkheid voorzien om bedrijven die de verplichting aan hun laars lappen te beboeten. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker bereidt dit nu voor met de bedoeling dit nog deze zomer af te ronden. 

Staatssecretaris De Bleeker: “Samen met de sector hebben we een oplossing gezocht én gevonden. Dat is goed nieuws voor consumenten die wensen met rust gelaten te worden en zich ergeren aan de ongewenste papierberg in hun brievenbus. Dankzij de medewerking van het Communicatie Centrum en het wettelijk kader kunnen we binnenkort bedrijven die de wens van de consument niet respecteren beboeten.”