ZOEKEN

Begroting voor 2021 neemt eerste horde

Sinds de val van de regering-Michel eind 2018 heeft ons land geen echte begroting meer gehad. Een regering in lopende zaken kan immers enkel werken met voorlopige twaalfden. Bij het aantreden van de regering-De Croo ging staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker meteen aan het werk om ervoor te zorgen dat er tegen eind dit jaar er weer een echte begroting op tafel ligt.

De eerste horde daarvoor is nu genomen. Vandaag keurde de ministerraad de begrotingsnotificaties goed die de basis vormen voor het opstellen van de begrotingswet. Tegen eind deze maand dient ons land ook haar draft budgetary plan in bij de Europese Commissie. De goedgekeurde notificaties van vandaag laten zien dat regering-De Croo vasthoudt aan haar engagement om zowel het overheidsapparaat efficiënter te maken als nieuw beleid te voeren.

Efficiëntere overheid

Zoals afgesproken bij de regeringsonderhandelingen zal er dit jaar een budgettaire inspanning van 150 miljoen gedaan worden. De bedoeling is duidelijk: het overheidsapparaat efficiënter maken. In plaats van de zogenaamde kaasschaaf te gebruiken wordt er een onderscheid gemaakt tussen de departementen die de strijd voeren tegen het coronavirus en de andere departementen. 

Zo zullen alle veiligheidsdepartementen (politie, justitie, defensie, brandweer, fedasil…) en gezondheidsdepartementen (Volksgezondheid, het FAGG, RIZIV, …) een (beperkte) efficiëntie-oefening doen van 0,89%. De andere departementen leveren volgend jaar een inspanning van 2% op hun personeels- en werkingskosten.

Daartegenover staan ook nieuw beleid en nieuwe investeringen. Zo krijgt justitie volgend jaar 125 miljoen extra, een bedrag dat de volgende jaren verder stijgt. Er zijn bijkomende middelen voor het asiel- en migratiebeleid, om werk te kunnen maken van zowel opvang als een humaan en kordaat terugkeerbeleid. Ook andere veiligheidsdepartementen zoals de brandweer en de politie krijgen bijkomende middelen.

Meer geboorteverlof

De regering-De Croo zet volgend jaar ook in op nieuw sociaal beleid. Zo stijgt het geboorteverlof in deze legislatuur van 10 naar 20 dagen, zowel voor de werknemers als voor de zelfstandigen. Ook het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen stijgt tegen 2024 in totaal met 11% of 2,75% per jaar. De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), de uitkeringen voor personen met een handicap (IVT) en het leefloon stijgen tegen 2024 met 10,75%. Concreet betekent dat de komende jaren telkens een stijging met 2,68%.

Twee jaar geleden

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld): “Dit land had nood aan een echte begroting. De voorbije twee jaar kon de regering in lopende zaken geen structurele maatregelen nemen om onze overheidsfinanciën terug op de rails te krijgen. Noodzakelijke  beslissingen bleven uit, denk aan het optrekken van de laagste pensioenen. Ik ben heel tevreden dat we nu de eerste horde hebben genomen om eind dit jaar opnieuw een echte begroting te stemmen. Alleen zo kunnen we doen wat nodig is.”