Standpunten

Ik engageer me in de politiek omdat ik echt wil meewerken aan een leefbaardere, duurzame samenleving, waar werk, gezin en vrijetijdsbesteding elk een plaats hebben. Ik wil niet aan de kant blijven staan, kritiek geven en verwachten dat de anderen het wel ooit eens zullen veranderen… .

Ik ben liberaal, met als uitgangspunt de vrijheid van het individu. Ik streef naar een samenleving waarin burgers de kans hebben om zelf te kiezen hoe zij hun leven invullen. Ik pleit voor een doorgedreven vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt. Tussenkomsten in de markt leiden in de meeste gevallen tot sub-optimale situaties waarin de welvaart niet gemaximaliseerd wordt. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien in onze samenleving,ongeachte geslacht, geaardheid of overtuiging en dat  er op geen enkele wijze getorn wordt aan de verworvenheden van de verlichting.

WERKEN

WONEN

ECONOMIE

ONDERWIJS

KINDEROPVANG

LEEFMILIEU

MOBILITEIT

GELIJKE KANSEN

STAATSTRUCTUUR

JUSTITIE

Schermafbeelding+2013-08-02+om+11_54_09.png