Mobiliteit

De vrijheid van het individu wordt in belangrijke mate bepaald door zijn mobiliteit. Om deel te nemen aan de samenleving is het nodig mobiel te zijn.

Het mobiliteitsbeleid moet duurzaam zijn, zowel op economisch, sociaal en milieu vlak.
– De grote economische centra dienen vlot bereikbaar te zijn. Hiervoor moet het structurele fileprobleem aangepakt worden door rationele investeringen in wegenonderhoud en de uitbouw van openbaar vervoer aangepast aan de wensen van de klant.
– Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, klantgericht en betrouwbaar zijn.
– Tenslotte zou de schade van verkeer teruggedrongen moeten worden waarbij de milieuvriendelijkste alternatieven naar voren geschoven worden.

In deze context van “mobiliteit” wil ik een extra kanttekening maken: er moet in alle beleidsbeslissingen dringend meer rekening gehouden worden met de minder-mobiele medemensen. De toegang tot openbare gebouwen, voetpaden, trappen etc. zijn nog al te vaak niet aangepast aan rolstoelgebruikers of mensen die niet goed te been zijn. Hier is echt een “click” nodig, die uiteindelijk niet zo moeilijk hoeft te zijn.

%d bloggers liken dit: