Mijn visie op de EU: Een tijd van grote veranderingen, uitdagingen, en opportuniteiten

Het Europese project heeft de afgelopen 70 jaar voor vrede, vrijheid en welvaart gezorgd in een continent dat de eeuwen voorheen om de haverklap geteisterd werd door oorlog en vernieling.

Vandaag staat dit fantastische project onder druk. De wereld is de laatste jaren grondig veranderd.

  • Westerse waarden en normen zoals de vrijheid van het individu, de gelijkheid van vrouwen en mannen, de seculiere samenleving en de democratie worden met de voeten getreden
  • China is een wereldmacht geworden
  • de Verenigde Staten, voorheen de grootste voorvechter van vrijhandel, schermen hun markten af
  • terroristen die niet echt tot een bepaalde staat terug te voeren, en dus moeilijk op te sporen, zijn, bedreigen de liberale democratie
  • de bevolking in Azië en Afrika blijft exponentieel toenemen
  • veel consumptiegoederen worden buiten Europa geproduceerd, al te vaak in bedenkelijke sociale en milieuonvriendelijke omstandigheden
  • op tal van plaatsen heerst onrust of woeden oorlogen
  • door onveiligheid, oorlog, gebrek aan vrijheid en economische onzekerheden trachten velen te migreren
  • de steeds toenemende CO2 uitstoot bedreigt de levensomstandigheden van toekomstige generaties

Deze veranderingen brengen onzekerheid, en een gevoel van onveiligheid, met zich mee bij de Europese burgers en leiders. Europa staat voor de uitdaging om tegen de achtergrond van deze veranderde wereld, een nieuw elan te vinden, een nieuwe dynamiek, een nieuwe visie, zichzelf her uit te vinden om er voor te zorgen dat de Europese burgers zich weer veilig gaan voelen en de toekomst positief tegemoet zien. Enkel zo zal Europa ook de komende decennia een sterke mogendheid blijven die mee de wereldorde bepaalt.

Dit zal echter niet vanzelf komen…. de recepten uit het verleden, zijn niet langer geschikt. Willen we dat de Europeanen weer geloof in de toekomst gaan hebben, zich weer zeker gaan voelen en overtuigd dat ze hun dromen zullen kunnen realiseren, dan is het hoogtijd om de handen uit de mouwen te steken voor een hernieuwde Europese Unie. Dit is een tijd van verandering, van uitdagingen en van opportuniteiten. We hebben alle Europese burgers nodig om het Europese project verder uit te werken! Het is nu dat we bepalen wat de rol van Europa in de wereld van morgen zal zijn.

De kost van het niet realiseren van een hernieuwd Europa is enorm. Dan valt het continent uiteen, verkiezen we onze onderhandelingsmacht die we nu hebben als grootste afzetmarkt ter wereld en zullen we de grote uitdagingen als de klimaatsverandering, de vergrijzing, de technologische omwenteling en de economische impact hiervan niet efficiënt kunnen aanpakken.

We hebben als België de Europese Unie nodig als hefboom om een rol van betekenis te spelen op het internationale toneel. Daarom moet de EU op het internationale toneel op haar eigen benen kunnen staan. Hiervoor hebben we een echt Europees buitenlands beleid en een Europese defensie nodig: één Europese stem en één Europese vuist.

Samenwerking op vlak van defensie is noodzakelijk. Europa moet zichzelf autonoom kunnen verdedigen. Dit vraagt de nodige investeringen, maar tegelijk kan ook geld bespaard worden door samen middelen efficiënter te besteden en zo schaalvoordelen te creëren. Voor meer info: zie de aparte debatfiche voor Europese defensie.

Ook inzake buitenlands beleid moet de EU zichzelf meer als één actor profileren op het wereldtoneel. Europa moet zich opwerpen als dé wereldwijde verdediger van vrijheid, democratie en het respect voor mensenrechten. Gelijke rechten voor vrouwen, etnische en religieuze minderheden of LGBTI zijn voor ons universele rechten en geen ‘westerse waarden’ die elders ter wereld gerelativeerd mogen worden.

De EU is een unie van waarden en moet deze ook naar buiten toe verdedigen en promoten. Als supranationale instelling is de EU uniek geplaatst om overtuigd te pleiten voor een multilaterale wereldorde, gebaseerd op wereldwijde gemeenschappelijke afspraken en regels. Om geloofwaardig te kunnen spreken over het respect voor mensenrechten, democratie en rechtstaat, moet Europa zelf het goede voorbeeld geven. Een periodieke screening in alle lidstaten is absoluut noodzakelijk. 000 0