Leefmilieu

Als moeder van twee jonge kinderen, ben ik uitermate begaan met de kwaliteit van ons leefmilieu. Ik vind dat wij nu moeten handelen om de wereld van morgen voor onze kinderen en hun kinderen… leefbaar te houden. “Groen” zijn is echter geen politieke overtuiging. Elke zich respecterende politicus dient in het opstellen van het beleid aandacht te geven aan de impact van zijn/haar beslissing op het milieu. De negatieve gevolgen van nieuwe maatregelen dienen ingeschat en afgewogen te worden tegenover de voordelen die de maatregel op sociaal en/of economisch gebied zouden opleveren.

Het is belangrijk onze kinderen van reeds vroeg bij te brengen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet dragen; hen te leren sorteren, ervoor zorgen dat zij geen afval in de natuur of op straat gooien en hen dingen laten hergebruiken.

Naast het zoeken naar nieuwe en duurzame energievoorziening moet er ook verder gewerkt worden aan energiebesparing. Om onze energiebevoorrading te verzekeren, en optimaal gebruik te maken van de productie van hernieuwbare energie er gestreefd moeten worden naar de éénmaking van de Europese energiemarkt.

De onmiddellijke sluiting van de kerncentrales is momenteel niet haalbaar. Daarom moet er in eerste instantie getracht worden de ontwikkeling van nucleaire energie van de vierde generatie in een stroomversnelling te brengen waarbij de hoeveelheid nucleair afval en de toxiciteit van dit afval drastisch wordt teruggedrongen.