Justitie

Vrijheid kunnen ervaren heeft veel met zich veiligheid voelen te maken. Als je schrik hebt dat je zelf of je kinderen iets zal overkomen, dan zal je bewust vermijden bepaalde zaken te doen, die je anders wel zou doen… vb. ’s avonds op straat rondlopen.

Ik wil zeker niet pleiten voor een politiestraat en een nultolerantie beleid in heel België, maar in bepaalde wijken is het blijkbaar wel nodig en zijn de eerste resultaten positief (Anderlecht). Straffeloosheid dient in ieder geval vermeden te worden, zeker als het gaat om jonge criminelen, want zij komen dan als van jongsaf aan in een negatieve spiraal terecht waar ze moeilijk nog uit geraken, met alle gevolgen van dien voor zichzelf en vooral voor de samenleving. Zware misdrijven moeten sneller, efficiënter en effectiever worden bestraft. Daarom is er nood aan een verdere modernisering van het justitiële apparaat, en meer bepaald van het gevangeniswezen, die moet leiden tot een snelle en correct toegepaste strafbepaling. De strijd tegen misdaad en voor meer veiligheid mag echter niet ten koste gaan van eenieders individuele vrijheden.