Gelijke kansen

Vrijheid om te zijn wie je bent… klinkt fantastisch, maar jammer genoeg is dat nog steeds niet voor iedereen de realiteit. Uitkomen voor je geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of afkomst is een basisrecht. Enige benadeling hierdoor is onaanvaardbaar. Iedere burger dient gelijke kansen te krijgen in scholen, het beroepsleven en het openbaar leven in het algemeen.

Vrouwen dienen dezelfde kansen te krijgen om in het beroepsleven carriere te maken indien ze dit wensen. Niet door quota’s, maar veeleer door het voorzien van voldoende en flexibele kinderopvang en werkschema’s die toelaten om gezin en werk te combineren. De lonen van mannen en vrouwen moeten voor gelijk werk, gelijk zijn, wat jammer genoeg nog steeds niet overal waar is. Maar vrouwen moeten hier ook zelf aan werken: in loononderhandelingen moeten ze assertiever zijn en ze moeten durven solliciteren voor uitdagende jobs!

Kansmoede in onze maatschappij is een schande. Kinderen die geboren worden in arme gezinnen, blijven vaak hun hele leven arm. Daarom moet reeds van in de kleuterklas extra aandacht gaan naar deze kinderen zonder hen evenwel te stigmatiseren. Vaak is taal ook een belangrijke factor die hen verhinderd om onmiddellijk mee te zijn met de groep. Daarom is het belangrijk dat deze kinderen zo snel mogelijk naar de kleuterklas komen.

%d bloggers liken dit: