Economie

De economie bepaalt de welvaart van een samenleving. We hebben de laatste maanden aan den lijve ondervonden hoe een slabakkende economie de werkgelegenheid negatief beïnvloedt en bijgevolg het welvaartsniveau van ons land.
In een goed draaiende economie is er voldoende werkgelegenheid wat dan leidt tot welvaart en een afname van armoede.

Zelfstandigen, kleine en middelgrote bedrijven van eigen bodem zijn de motor van onze economie. Daarom verdienen ze een klimaat waarin ondernemerschap ondersteund wordt in plaats van ontmoedigd. Een lastenverlagingen op arbeid is dringend nodig om de concurrentiekracht van onze bedrijven te vrijwaren.

Beleidsvoerders dienen de randvoorwaarden te creëren om een economie goed te doen draaien, nl. de administratieve rompslomp afbouwen, adequaat opgeleide arbeidskrachten, verlaging van de fiscale en parafiscale druk, een efficiënte overheid en een duurzaam energiebeleid.

Om een leidende rol in de wereldmarkt te blijven spelen is het noodzakelijk creativiteit en innovatie centraal te stellen. De overheid moet haar wettelijke en fiscale instrumenten dan ook richten op de uitbouw van een kenniseconomie, op kwaliteitsconcurrentie.