De 3 Europese “werven” waar ik me wil op toeleggen

Vanuit mijn opleiding en professionele ervaring heb ik vooral expertise opgebouwd rond economische en handelsdossiers. De concurrentiekracht van de Europese bedrijven is een van mijn grootste bekommernissen omdat dit de bron van onze welvaart is. Het is van groot belang dat onze bedrijven zich kunnen ontplooien op de Europese eenheidsmarkt en er kunnen genieten van schaalvoordelen, zodat zij ook op internationaal niveau competitief kunnen zijn. Daarbij is het belangrijk dat Europese bedrijven geen concurrentieel nadeel hebben door het feit zij aan de strenge Europese arbeids- en milieunormen moeten voldoen. Via handelsakkoorden en goede samenwerking, kunnen we er voor zorgen dat ook derde landen deze duurzaamheidscriteria naleven.

Werf 1: Een ambitieus handelsbeleid

Werf 2: Een concurrentiele Europese markt

Werf 3: Een energie unie