Eva is kandidaat voor het partijbestuur!

Beste Open Vld’er,

Zo goed als elke maandagvoormiddag zakte ik de voorbije 4 jaar af naar de Melsensstraat om deel te nemen aan de wekelijkse vergadering van het partijbestuur waar ik als niet mandataris in zetelde voor Vlaams-Brabant. Het was een zeer leerrijke ervaring, waarbij ik vooral geluisterd heb, getracht heb de bekommernissen van de lokale afdelingen te verwoorden en aanstuurde op meer communicatie naar de leden en afdelingen. De meeste aandacht ging tijdens deze vergaderingen echter naar de politieke actualiteit. Interne partijwerking, communicatie, inspraak door de leden, de lokale afdelingen en de regio’s kwamen minder aan bod. Met de ervaring die ik heb nu heb, zal ik – als ik verkozen geraak – hier vanaf de eerste vergadering meer aandacht voor vragen. Concreet zal ik aan de nieuwe voorzitter vragen om elke vergadering drie bijkomende punten op de agenda te plaatsen:

Communicatie naar de leden over de ingenomen standpunt en in politieke dossiers

Informatie naar de mandatarissen over de impact van het federale en Vlaamse besluiten op het lokaal beleid

Werking van de afdelingen en de regio’s: ondersteuning, bemiddeling en inspraak

Ik hoop dat ik hiervoor op uw steun mag rekenen. De verkiezingen lopen van 21 tot 27 maart. Ik wil als schepen en als iemand die zich reeds jaren lang engageert voor onze partij uw stem zijn in het partijbestuur.

EVA DE BLEEKER

LUISTEREN    NAAR DE LEDENINFORMATIE LATEN DOORSTROMEN    TERUGKOPPELEN VRAGEN BEANTWOORDEN    OPLOSSINGEN ZOEKEN    AFDELINGEN VERSTERKEN

Eerste twee running-mates van kandidaat Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert bekend

West-Vlaming Bert Schelfhout, eerste schepen in Deerlijk en voormalig voorzitter van Jong Vld Nationaal en Eva De Bleeker, schepen in Hoeilaart en voorzitter van Open Vld Vrouwen, zijn de eerste twee van een heel team aan running-mates, die voluit gaan voor Egbert Lachaert als kandidaat-voorzitter van hun partij.

Open Vld zal binnenkort niet alleen een nieuwe voorzitter aanduiden, maar ook een nieuw partijbestuur. Het is belangrijk om nieuwe mensen, mensen met minder naamsbekendheid, maar met veel energie, talent en frisse ideeën kansen te geven. Vandaag is het echter voor deze mensen bijna onmogelijk om in het partijbestuur verkozen te worden. Dat moet in de toekomst veranderen, vindt kandidaat voorzitter Egbert Lachaert.

“Onze partij barst van de talenten die zich van onderuit opwerken, zich dagelijks inzetten, en waarbij een extra duwtje in de rug nodig is om het verschil te maken. We moeten de partijorganisatie danig aanpassen dat vernieuwing en doorgroeimogelijkheden eigen worden aan onze partij. Kansen krijgen en kansen grijpen, dat is onze basisideologie. Ik wil dit consequent doortrekken naar onze partijstructuren. Daarvoor moeten de statuten worden aangepast. Ook Jong Vld moet een vaste zetel in het partijbestuur krijgen”, vult Lachaert aan.

Bert Schelfhout is eerste schepen in Deerlijk en was tussen 2013 en 2015 voorzitter van Jong Vld Nationaal. In Deerlijk heeft hij in 2018 de absolute Cd&V-meerderheid gebroken door jarenlange inzet en te gaan voor een consequent liberaal verhaal.
Eva De Bleeker is sinds 2012 schepen in Hoeilaart. Het is belangrijk dat ook in de toekomst verder wordt ingezet op gelijke kansen voor vrouwen in onze partij. Eva is een dame met pit, die al heel wat strepen verdiend heeft ook buiten de politiek.

Bert Schelfhout, schepen in Deerlijk
Ik denk dat ons land nood heeft aan sociaal – economische hervormingen. Op het vlak van sociale zekerheid, pensioenen veiligheid, integratie en klimaat zijn er grote uitdagingen. De huidige stilstand is voor niemand goed. Ik ken Egbert al langer en zijn oprechte persoonlijkheid en consequente manier van politiek voeren zijn een zegen voor onze partij. Egbert Lachaert is de geknipte man om samen met zijn team ons land in beweging te krijgen. Daarom doe ik mee met Team Egbert.”

Eva De Bleeker, schepen in Hoeilaart
Als handelsingenieur gaat mijn aandacht naar het creëren van een kader waarin het ondernemerschap en handel gestimuleerd wordt om zo welvaart te genereren. Hierbij vind ik duurzaamheid erg belangrijk: ik wil mijn schouders mee zetten onder een ambitieus maar economisch verantwoord beleid rond klimaat en milieu. Voor mij is Egbert Lachaert degene die trouw is aan onze liberale principes en onze partij hecht, sterk en consequent liberaal zal maken. Daarom doe ik mee met Team Egbert”

De komende tijd zal dit team stelselmatig verder uitgebreid worden met mensen met engagement die geloven in een consequent liberaal verhaal.

Contact

Egbert Lachaert: 0486/682405 Eva De Bleeker: 0499/392979 Bert Schelfhout: 0473/527291

Campagne: mijn 3 Europese “werven” nu online.

De afgelopen maanden nam ik deel aan een heel aantal Europese debatten. Telkens weer kwam naar voren hoe belangrijk het is om een sterke Europese economie te bewerkstellingen. Die zorgt immers voor meer jobs en meer welvaart en dat we als sterk continent kunnen blijven wegen op het wereldtoneel: we kunnen de klimaattransitie leiden en een gelijk speelveld afdwingen wat arbeids- en milieunormen betreft: meer op: https://evadebleeker.be/europese-verkiezingen-2019/

Veel leesplezier! Opmerkingen, suggesties en vragen steeds welkom op eva.de.bleeker@pandora.be

10 jaar bij de Europese Commissie!

Dag op dag 10 jaar geleden, op 16 april 2009, begon ik voor de Europese Commissie te werken: een ontzettend boeiende omgeving. Ik leerde veel bij en ontmoette een heleboel interessante mensen.

In maart 2006 deed ik mee met het “concours – economie & statistiek” samen met duizenden anderen in die grote hallen op de Heysel, toen nog met potlood en papier 😉: Europese geschiedenis, logisch denken, economische en statistische vraagstukken en een essay schrijven. Een hele dag lang, en dan nog wel hoogzwanger!   8 maanden later, in november 2006, volgde het panel-interview en kwam ik uiteindelijk op de reservelijst te staan. Toch duurde het, door de uitbreiding van de EU, nog tpt 2009 voor ik als Belg kon beginnen. 

Mijn eerste job was in DG Handel, waar ik werkte rond de markt economie status van China in anti-dumping zaken en ik een aantal dumpingonderzoeken deed. 

4 jaar later, ging ik werken in DG Energie waar ik de relaties met China op energievlak onderhield en het energie hoofdstuk in vrijhandelsakkoorden mee onderhandelde.

Sinds vorig jaar werk ik voor DG Mare en onderhandel mee de visserij-gerelateerde stukken in handelsakkoorden. De Commissie krijgt een mandaat en concrete richtlijnen van de lidstaten om met bepaalde landen een vrijhandelsakoord te ondehandelen, naast het liberaliseren van de handel -zodat de producten voor de consumenten goedkoper worden en ze een breder aanbod hebben en Europese ondernemingen een betere toegang tot buitenlandse  markten krijgen, is er bij de recentere onderhandelingen ook meer en meer aandacht voor duurzaamheidscriteria, arbeidsnormen en het klimaat, ook in de visserij. Heel erg boeiend!

Ondertussen zijn de examens allemaal op computer en is het proces wel wat veranderd. Voor de geïnteresseerden: meer info op https://epso.europa.eu/how-to-apply_en