Biografie

Ik ben Eva. In 1974 kwam ik in deze wereld terecht. Ik had daarbij geluk, want ik werd geboren in een welvarend land (België), in een gezin waar ik niets tekort kwam en dat me gemotiveerde om kansen te grijpen. Mijn twee ouders hebben hard gewerkt en zijn voor mij vandaag nog steeds een voorbeeld.

Ik groeide op in de provinciestad Sint-Niklaas, ging er naar een meisjesschool De Heilige Familie, de scouts, de ballet- en muziekles. Voor het middelbaar onderwijs ging ik naar het Vita-et-Paxcollege in Schoten, een gemengde school, en volgde er de Latijn-Griekse humaniora. Ik las veel en mijn voorkeur ging toen al naar historische (jeugd)boeken. Vanaf het 4de middelbaar raakte ik meer en meer geinteresseerd in politiek. Vooral de verbeten strijd die Lucienne Herman-Mischielsens van het begin van de jaren 70 voerde om abortus in bepaalde gevallen mogelijk te maken, deed me inzien dat de maatschappij en haar wetten, normen en inzichten voortdurend evolueren, maar dat deze evolutie wel degelijk in de ene of de andere richting kan gestuurd worden. Ondanks vele tegenkanting van conservatieve groeperingen heeft ze ervoor gezorgd dat in 1990 de abortuswet goedgekeurd werd in Belgie en vrouwen de kans kregen om onder bepaalde voorwaarden een ongewenste zwangerschap af te breken, wat volgens mij een hele vooruitgang was voor de maatschappij en voor de vrouwen in het bijzonder. Tijdens mijn laatste jaar, sloot ik me aan bij de PVV afdeling van Sint-Niklaas.

Op mijn 18de trok ik naar de  Vrije Universiteit Brussel om er handelsingenieur te studeren. Na de zeer beschermde opvoeding tijdens mijn jeugdjaren, ging er voor mij een nieuwe wereld open. Ik vond bevestiging voor mijn overtuiging die door de jaren heen gegroeid was dat er geen schepper is die bepaalt wat goed en kwaad is, geen almachtige waar wij als stervelingen verantwoording moeten aan afleggen en dat het leven en iemands geluk niet van hogerhand bepaald wordt. De mens bepaalt zelf zijn geluk, hij is vrij in zijn denken en handelen: hij mag zelf kiezen wat hij wel en niet doet of denkt, zolang dit de vrijheid van anderen niet beknot en hij zelf de gevolgen van zijn keuzes draagt. De kracht om gelukkig te zijn en een betekenisvol leven uit te bouwen zit in de mens zelf.

De 2de licentie volgde ik aan de Freie Universitat Berlin. De Berlijnse muur was toen nog geen 10 jaar gevallen en de splitsing van de stad en de ermee gepaard gaande geschiedenis was nog erg voelbaar. Hier werd mijn wereld weer een beetje groter: ik studeerde er met andere Erasmusstudenten van heel Europa, die uiteindelijk op het eerste zicht zeer divers waren, maar toch duidelijk ook zeer verbonden door de gemeenschappelijke Europese geschiedenis en de culturele en filosofische grondbeginselen.

Na mijn studies in Brussel, volgde ik een Master in International Political Economy aan de University of Warwick waar ik vooral onderzoek deed naar de impact van minimum arbeidsnormen op handel en naar de impact van Corporate Social Responsibility (CSR) op de concurrentiekracht van ondernemingen. Dit keer studeerde ik niet enkel met andere Europeanen maar met mensen van de hele wereld, mensen die opgegroeid waren in de Zuid-Afrikaanse townships, in Zuid-Amerikaanse haciënda’s in Kazachstan, Japan, USA… van zeer ingetogen tot extravert, van communist tot libertijns, van diepgelovig tot atheïst…  Het was een van de meest verrijkende ervaringen van mijn leven. Veel meer dan onder Europeanen, voelde ik de verschillen in cultuur, de onderhuidse gevoeligheden, de grote verschillen tussen kansen die mensen krijgen in het leven, de manier waarop mannen naar vrouwen kijken en omgekeerd, de waarde die gehecht wordt aan materiele bezittingen, religie, normen, sociale status, integriteit, … , Oost versus West en Noord versus Zuid….

Na mijn studies ging ik aan de slag in het consulting bedrijf LMC International in Oxford. Daarna keerde ik terug naar België en werkte als assistent Economie aan de VUB en als beleidsmedewerker bij de beroepsfederatie van de Europese voeding- en drankindustrie  waar ik de concurrentiepositie van de Europese industrie opvolgde. In 2007 slaagde ik voor het examen ‘Economie & Statistiek’ voor de Europese instellingen waar in 2009 een job vond in DG Handel (anti-dumping en de relaties met China en Zuid-Oost Azie) van de Europese Commissie. Van 2014 tot 2018 werkte ik in DG Energie waar ik verantwoordelijk was voor de relaties met China en Zuidoost Azië en de energie gerelateerde handelsdossiers. Sinds mei 2018 werk ik voor DG Mare. Ik maak deel uit van de internationale eenheid en onderhandel de visserij-gerelateerde onderdelen van vrijhandelsakkoorden (tarieven, oorsprongsbepalingen, duurzame ontwikkeling, …).

Sinds 2007 zit ik voor Open VLD in de gemeenteraad van Hoeilaart en in 2013 werd ik er schepen voor Sport, Onderwijs, Kinderopvang & Gezin, Wonen, Energie, Integratie.

In 2010 nam ik deel aan de senaatsverkiezingen op de 19de plaats van de Open VLD lijst en behaalde 15127 stemmen. In 2014 stond ik op de 4de plaats van de Open VLD lijst voor de Europese verkiezingen en haalde 33969 stemmen.

Ik heb mama van twee schatten van kinderen die ik probeer in alle vrijheid te laten opgroeien, in de hoop dat ze vol vertrouwen, voldoende kritisch, maar vooral gelukkig in het leven staan.

Mijn eigen kleine geschiedenis heeft me gemaakt tot wie ik nu ben, hoe ik over de dingen denk en welke mijn drijfveren en interesses zijn. De artikels die ik op deze site plaats, hebben meestal betrekking op mijn huidige professionele interesses (China, Zuidoost-Azie, Handel, Energie), mijn politieke activiteiten in Hoeilaart en mijn interesses die ik door de jaren heen ontwikkeld heb (gender, CSR, literatuur).

Alle meningen, opinies en uitspraken op deze site zijn persoonlijk.