Brexit nefast voor het economisch liberalisme in de EU

Het Verenigd Koningrijk (VK) gaat vier maanden van hevige campagne tegemoet: voor of tegen een Brexit, tegen of voor het lidmaatschap van de Europese Unie (EU) . Nu ook de Londense burgemeester zich openlijk uit voor een Brexit, ziet het er naar uit dat de campagne niet zo zeer gevoerd zal worden op basis van harde feiten, maar eerder zal uitdraaien op een populistische machstrijd tussen een aantal populaire politici. Het hele debat wordt ook hevig aangezwengeld door een euro-sceptische pers, die de Europese regelgeverij hekelt en het zelfbeschikingsrecht en vrijheid van de Britten predikt.

Moeten wij  ons zorgen maken over een mogelijke Brexit? Meermaals klinkt het dat een Europese Unie zonder Verenigd Koninkrijk (eindelijk) de creatie van een politieke unie mogelijk zou maken, een unie die veel slagvaardiger is om de euro-crisis aan te pakken en die in staat is een  efficienter Europees defensie-, migratie-, economisch, klimaat- en energiebeleid te ontwikkelen. Ook op geopolitiek vlak zou deze kleinere unie  veel sterker staan. Maar geldt dit voor een Unie zonder het Verenigd Koningrijk?

Het is een illusie te denken dat de Europese Unie op geopolitiek vlak meer invloed zou kunnen hebben zonder de Britten. Niet enkel hun permanente zetel in de VN veiligheidsraad, maar ook hun enorm diplomatiek netwerk, hun slagvaardig leger en hun nog steeds bestaande invloed in belangrijke delen van de wereld (in het bijzonder hun ex-kolonies) hebben een meerwaarde voor de Europese Unie op het international politieke toneel.

Een Brexit zou op korte termijn wellicht niet zo veel effect hebben op de handelsstromen tussen het VK en de Europese Unie, er van uitgaand dat het VK een handelsverdrag met de EU kan afsluiten. Wel zouden de Britten in de toekomst de regels van de interne markt moeten aanvaarden en overnemen in hun eigen wetgeving zoals andere landen als vb. Noorwegen en Zwitserland dat nu reeds doen. Ook voor de EU is dit scenario niet rooskleurig. Niet alleen zullen de Europese regelgevers niet langer rekening moeten houden met de Britse belangen, zij zullen bovendien de Britse – eerder liberale- visie op internationale handel veel minder laten doorwegen op de regelgeving. Het is zelfs niet ondenkbaar dat grote lidstaten zonder de Britse invloed het protectionisme zouden verhogen. Ook in andere beleidsdomeinen zou het liberaal gedachtengoed mogelijks minder doorwegen.

De vraag rijst of de andere lidstaten zich (nog) moeten mengen in de campagne die zich de komende maanden in het VK zal ontplooien. Mogelijke winsten en verliezen van een Brexit zijn reeds meermaals opgelijst (bron: The economic impact of ‘Brexit’. A report by Capital Economics for Woodford Investment Management)

Mogelijke winsten Mogelijke verliezen
Minder regelgeving Mogelijke invoerrechten voor exporten naar de EU
Besparingen op EU bedragen Verlies van toegang tot de eengemaakte markt
Mogelijkheid om nieuwe handelsverdragen te sluiten Schade aan “the City”
Een eigen migratiebeleid op basis van competenties Afname van investeringen door onzekerheid

Uiteraard is het aan de Britten zelf om de keuze “in or out” te maken op basis van de gegevens en cijfers waarover zij beschikken. Toch lijkt het waarschijnlijk dat velen hun keuze eerder door hun buikgevoel zullen laten bepalen en door politici die daar op inspelen.

Voor de toekomstige Europese Unie zijn “the stakes” ook “high”. Het wegvallen van het (economisch) liberaal geinspireerde VK bij het opstellen van het Europees beleid en het ontwerpen van de Europese regelgeving zou de invloed van corporatistisch-conservatieve staten (Frankrijk, België, Duitsland, …) vergroten. De verdere ontwikkeling van het economisch liberalisme in de EU zou een halt toegeroepen kunnen worden, wat ook een weerslag zal hebben op het VK die die Europese regels die het zelf niet mee opgesteld heeft toch (deels) zullen moeten overnemen als het bevoorrechte toegang wil krijgen tot de interne markt . Daarom is het de taak van de liberalen in Europa om aan de Britse politici en de bevolking duidelijk te maken dat een economisch liberaal Europa, gebaseerd op de principes van de vrije markt, best gerealiseerd worden via een EU inclusief de VK.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s