Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wie inspireert me?

Als vrouw, mama en dochter, wil ik er voor zorgen dat het in Hoeilaart aangenaam leven is voor iedereen, dat ons dorp een plaats is waar mensen zich thuis voelen, kansen krijgen, zich kunnen ontspannen en kunnen sporten. Ik verlang dat straten veilig zijn en voetpaden en gebouwen toegankelijk, dat er goede kinderopvang en degelijk onderwijs is en dat er voor jong en oud zorg- en ontmoetingsruimtes op maat zijn.

IMG_0279

Drie generaties op de 70ste verjaardag van mijn moeder.

Als humanist en liberaal kom ik op voor vrijheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Voor mij is iedereen welkom in Hoeilaart, ongeacht afkomst, vermogen, religie of seksuele geaardheid. Diversiteit is een uitdaging maar zeker ook een meerwaarde. Als gemeente dienen we te blijven inzetten op integratie door het aanbieden van taalcursussen en door nieuwkomers te leiden naar de vele sport en socio-culturele verenigingen. Extra ondersteuning van kansengroepen is noodzakelijk om de sociale cohesie te bevorderen. Om de inclusieve samenleving te bewerkstellingen is het essentieel dat iedere inwoner kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een gelijke kansenbeleid op gemeentelijk vlak dient ontwikkeld te worden.

220px-John_F._Kennedy,_White_House_photo_portrait,_looking_up “If by a “Liberal” they mean someone who looks ahead and not behind, someone who welcomes new ideas without rigid reactions, someone who cares about the welfare of the people-their health, their housing, their schools, their jobs, their civil rights and their civil liberties …  if that is what they mean by a “Liberal”, then I’m proud to say I’m a “Liberal.”

J.F. Kennedy, Amerikaans President

 

Als handelsingenieur, werkzaam als onderhandelaar van vrijhandelsakkoorden (o.a. het duurzaamheidshoofdstuk van die akkoorden) ben ik erg begaan met de creatie van duurzame welvaart en het verhogen van het welzijn wereldwijd. Zonder ecologische en sociale duurzaamheid kan economische groei niet duurzaam zijn. Ook op lokaal vlak, in Hoeilaart, dienen we duurzaamheid in alle beleidsdomeinen in te bouwen, gaande van afvalbeleid over woningbouw en duurzame energie opwekking tot propere en CO2 arme mobiliteit. In een welstellende gemeente als Hoeilaart is (kinder)armoede onaanvaardbaar.  De VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn daar, ook op lokaal vlak, een goede leidraad voor.

Ban-Ki-moon,-L “With the right investments and policies, we can be the first generation that ends poverty and the last that avoids the worst effects of climate change”.

Ban Ki-moon, gewezen Secretaris-Generaal van de VN

Als politicus wil ik stap voor stap dingen beter maken en wordt daarbij af en toe geconfronteerd met zeer uiteenlopende belangen. Ik tracht hier, in eer en geweten, zo rationeel mogelijk mee om te gaan met als doel de beste oplossing op lange termijn te vinden voor zo veel mogelijk inwoners. Ik pin me niet vast op één thema, maar kijk naar het totaalplaatje, analyseer alle elementen, betrek de belanghebbenden en weeg alle argumenten af om zo een weloverwogen lange termijn beslissing te nemen.

3777.w560.r560-315.530d0cb “De politiek moet oplossingen vinden, met de bevolking samen, in een “ vertrouwensdemocratie” […] Aan politici zeg ik: wees integer, wees onkreukbaar, en vooral draag uit dat je er bent om het publieke belang te dienen, het belang van de toekomst voor de jeugd, het belang van de toekomst voor een leefbare aarde voor de jeugd”.

Jan Terlouw, Nederlands politicus en schrijver

 

Als voorzitter van Open Vld Vrouwen nationaal ondersteun ik vrouwen die zich politiek engageren en zet ik thema’s die in het bijzonder vrouwen aanbelangen op de politieke agenda. Voor deze verkiezingen zetten we de actie op die aanspoort om óók op vrouwen te stemmen, zodat we anno 2018 eindelijk genderpariteit benaderen in de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Wist u dat in Hoeilaart slechts 19% van de raadsleden een vrouw is? Dat kan toch niet meer in een maatschappij die de gelijkheid van man en vrouw zo hoog in het vaandel draagt! Laten we dit veranderen. Op de Open Vld Lijst vindt u alvast 10 heel bekwame vrouwen!

Miet_Smet_2009 “ Ik kan er niet goed tegen dat men van de politiek altijd zo’n last maakt. Politiek is ook aangenaam en plezant. Je krijgt zo’n breed zicht op de wereld, je komt met zoveel interessante mensen in aanraking, je bent een spreekbuis voor alle mensen”.

Miet Smet, Belgische CVP politica.

 

 

Mijn voorbeeld en inspiratiebron:

Lucienne Herman-Michielsen, Open Vld senator, kwam op voor vrouwenrechten (vrije verkoop van voorbehoedsmiddelen, de rechten van de vrouw binnen het huwelijk). Ze lag ook aan de basis van de zogenaamde abortuswet, die maakte abortus onder bepaalde voorwaarden niet langer strafbaar. Vanaf 1972 begon ze hiervoor haar strijd. Toen de wet eindelijk goedgekeurd werd in de senaat in 1990 had ze tranen in haar ogen. Toen wist ik dat ik me ook politiek zou engageren, dat als je in iets gelooft, je er echt voor moet gaan. Dat je wel degelijk dingen kan veranderen in de maatschappij.

 

Herman-Michielsens-portret-1