Campagne: mijn 3 Europese “werven” nu online.

De afgelopen maanden nam ik deel aan een heel aantal Europese debatten. Telkens weer kwam naar voren hoe belangrijk het is om een sterke Europese economie te bewerkstellingen. Die zorgt immers voor meer jobs en meer welvaart en dat we als sterk continent kunnen blijven wegen op het wereldtoneel: we kunnen de klimaattransitie leiden en een gelijk speelveld afdwingen wat arbeids- en milieunormen betreft: meer op: https://evadebleeker.be/europese-verkiezingen-2019/

Veel leesplezier! Opmerkingen, suggesties en vragen steeds welkom op eva.de.bleeker@pandora.be

10 jaar bij de Europese Commissie!

Dag op dag 10 jaar geleden, op 16 april 2009, begon ik voor de Europese Commissie te werken: een ontzettend boeiende omgeving. Ik leerde veel bij en ontmoette een heleboel interessante mensen.

In maart 2006 deed ik mee met het “concours – economie & statistiek” samen met duizenden anderen in die grote hallen op de Heysel, toen nog met potlood en papier 😉: Europese geschiedenis, logisch denken, economische en statistische vraagstukken en een essay schrijven. Een hele dag lang, en dan nog wel hoogzwanger!   8 maanden later, in november 2006, volgde het panel-interview en kwam ik uiteindelijk op de reservelijst te staan. Toch duurde het, door de uitbreiding van de EU, nog tpt 2009 voor ik als Belg kon beginnen. 

Mijn eerste job was in DG Handel, waar ik werkte rond de markt economie status van China in anti-dumping zaken en ik een aantal dumpingonderzoeken deed. 

4 jaar later, ging ik werken in DG Energie waar ik de relaties met China op energievlak onderhield en het energie hoofdstuk in vrijhandelsakkoorden mee onderhandelde.

Sinds vorig jaar werk ik voor DG Mare en onderhandel mee de visserij-gerelateerde stukken in handelsakkoorden. De Commissie krijgt een mandaat en concrete richtlijnen van de lidstaten om met bepaalde landen een vrijhandelsakoord te ondehandelen, naast het liberaliseren van de handel -zodat de producten voor de consumenten goedkoper worden en ze een breder aanbod hebben en Europese ondernemingen een betere toegang tot buitenlandse  markten krijgen, is er bij de recentere onderhandelingen ook meer en meer aandacht voor duurzaamheidscriteria, arbeidsnormen en het klimaat, ook in de visserij. Heel erg boeiend!

Ondertussen zijn de examens allemaal op computer en is het proces wel wat veranderd. Voor de geïnteresseerden: meer info op https://epso.europa.eu/how-to-apply_en 

21% meer buitenlandse expats gaan stemmen op 14 oktober

IMG_2361-e1535098406676-1200x717

Op zondag 14 oktober vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats in het GC Felix Sohie. Om te kunnen stemmen, hadden de 1370 buitenlanders in Hoeilaart tot 1 augustus de tijd om zich te registreren. “Iets meer dan 200 expats deden dat” vertelt gemeenteraadslid Roby Guns (Open Vld). Dat is 21% meer dan in 2012, zo blijkt uit cijfers van de dienst burgerlijke stand.

Doorgaan met het lezen van “21% meer buitenlandse expats gaan stemmen op 14 oktober”

Gemeenteraad geeft groen licht voor nieuw kinderdagverblijf

werken_-kinderdagverblijf-2-1200x715

Op de gemeenteraad van 27 augustus werd het bestek voor het nieuw gemeentelijke kinderdagverblijf van Hoeilaart goedgekeurd. De nieuwe kribbe zal plaats bieden voor 36 kinderen, 13 meer dan in het huidige kinderdagverblijf op Solheide, met de mogelijkheid om in de toekomst nog verder uit te breiden. Doorgaan met het lezen van “Gemeenteraad geeft groen licht voor nieuw kinderdagverblijf”

Waarom ik kandidaat ben voor het partijbestuur: groei vanuit de basis

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we in Vlaanderen minstens één vijfde van de kiezers kunnen overtuigen om achter de ideeën en politieke standpunten van onze liberale partij te staan. Als ik rondkijk, merk ik immers dat er heel wat mensen de grondbeginselen van het liberalisme onderschrijven: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. Doorgaan met het lezen van “Waarom ik kandidaat ben voor het partijbestuur: groei vanuit de basis”

Brexit nefast voor het economisch liberalisme in de EU

Het Verenigd Koningrijk (VK) gaat vier maanden van hevige campagne tegemoet: voor of tegen een Brexit, tegen of voor het lidmaatschap van de Europese Unie (EU) . Nu ook de Londense burgemeester zich openlijk uit voor een Brexit, ziet het er naar uit dat de campagne niet zo zeer gevoerd zal worden op basis van harde feiten, maar eerder zal uitdraaien op een populistische machstrijd tussen een aantal populaire politici. Het hele debat wordt ook hevig aangezwengeld door een euro-sceptische pers, die de Europese regelgeverij hekelt en het zelfbeschikingsrecht en vrijheid van de Britten predikt.

Doorgaan met het lezen van “Brexit nefast voor het economisch liberalisme in de EU”